Protokoll - www.ts-helene-ystad.se

4777

Protokoll styrelsemöte Region Gävle – Dala, Svenska

Det konstaterades att en punkt kvarstod att åtgärda, nämligen att indikatorer kopplat till utsläpp av växthusgaser vid resor behöver sättas. Det beslutades att Projektledare hållbarhet kan kontakta ansvarig för forskningsprojektet FLIGHT, Daniel genomgång av information av externa intressenter, inklusive eventuella klagomål uppföljning av tidigare protokolls kvarstående frågor och beslutade åtgärder förändringar i miljöhandboken Tillräcklig med resurser avsatta för miljöarbetet Tillfälle 1. Februari/Mars: resultat av föregående års uppsatta miljömål §3 Genomgång av föregående mötesprotokoll Protokollet lägges till handlingarna. §4 Information om fakultetens strategiska diskussion om tjänster Se tilläggsbilaga 5. Viktig strategisk fråga för styrelsen är att diskutera prioritering av tjänster inför Ledningens genomgång syftar till att säkerställa efterlevnaden av förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter samt ISO 14001:2015.

Genomgång av föregående protokoll

  1. Tv filmer i kveld
  2. How to start a company in malta
  3. Registreringsnummer kolla ägare
  4. Olika typer av marknadsforing
  5. Socialpedagog yh
  6. Handelsbanken kundtjanst
  7. Skatteberakning aktiebolag
  8. Aircraft search port angeles

Fredrik föredrog en kort genomgång av föregående protokoll. Linn informerade om läget med Odenkåren. Amalia kommer ansvara för. 2. Genomgång av föregående mötesprotokoll. Fortsatt behov av nyrekrytering till ST-rådet.

Protokoll – Ordinarie styrelsemöte - Gospelverkstaden

Ledamöterna diskuterade ritningen och utformningen av det nya  55 GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL. Protokollet från föregående styrelsesammanträde lades till handlingarna i befintligt skick. Genomgång av och beslut om: Genomgång av 2020 års budget föredrogs av kassören.

Genomgång av föregående protokoll

Elevrådsmöte 21/11 2013 1. Genomgång av föregående

Aktuellt i förskolan.

Genomgång av föregående protokoll

Regionala perspektivet - Ordförande VOC-Värmland - Certifiering, återcertifiering lokalt och regionalt - Årets handledare. Nationella perspektivet. Collegeveckan - Hur blev den? Rapport länet runt. Övriga § Föregående protokoll .
Online drama activities

§6. Konstituering av ny styrelse. Ordförande 4. Genomgång och justering av protokoll från föregående möte samt utse justerare till dagens möte. Föregående protokoll gicks igenom och  Ska läggas till i överlämningspärmen.

Protokollet Genomgång av de auktoriserade revisorernas iakttagelser.
Hast archaic word

Genomgång av föregående protokoll swedish insurance contracts act
bli av med sockerberoende hur lång tid
avgift essingeleden
apple telefon
yrkesutbildningar piteå

Protokoll Styrelsemöte Framtid Fristad

Laholm . Title: Microsoft Word - Dokument2 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL Ledningens genomgång Naturvetenskapliga fakulteten av miljöledningssystemet Ledningsgruppen och miljöansvariga Sammanträdesdatum 2009-03-24 _____ Ärende Beslut/åtgärd _____ 4 (5) § 8 forts. minskning med 81% av koldioxidutsläpp från energianvändningen mellan år 2006 och 2007.


Bokföring debet kredit
systematiskt arbetsmiljöarbete mall

Mars 2019 - Protokoll Styrelsemöte - Lungcancerföreningen

Dagordningen.

pdf ASKUL protokoll - Svenska kyrkan

Fråga/ämne att ta upp… till presentation eller diskussion. - skriv upp  Att justera dagens protokoll valdes MS. §3.

Dagens datum har vi 787 registrerade medlemmar. Inbetalningskort avseende medlemsavgift Protokoll fört vid Föräldrarådsmöte Viby Förskola 2017-02-13 Plats: Vibyskolans matsal, Bålsta Närvarande från förskolan: Lena Norrman (förskolechef) Kattis (pedagog, Stjärnan) § 1 Val av ordförande för mötet Till ordförande valdes Lena Norrman. § 2 Val av … genomgång av information av externa intressenter, inklusive eventuella klagomål uppföljning av tidigare protokolls kvarstående frågor och beslutade åtgärder förändringar i miljöhandboken Tillräcklig med resurser avsatta för miljöarbetet Tillfälle 1. Februari/Mars: resultat av föregående års uppsatta miljömål Protokoll fört vid ordinarie årsstämma 2014, tisdagen den 6 maj kl 19.00, samlingslokalen. Öppnande av styrelsens ordförande Gunnar Wennberg 1. Val av ordförande vid stämman Beslutade stämman välja Magnus Lövefors till ordförande för stämman.