Konton och kontoplaner - Presto Consulting KB

5254

Kontoplan för nötköttsproducenter

Dessa fyra är tillgångar, skulder, kostnader och intäkter. De konton som ingår i en BAS-kontoplan är strukturerade på ett  Att använda en BAS-kontoplan eller upprätta en egen är viktigt inom bokföringen för att underlätta redovisning och deklaration. Läs mer om kontoplanen här! Användandet av en kontoplan är frivilligt i Sverige, vilket betyder att det saknas reglering kring hur en kontoplan bör användas.

Vad är bas kontoplanen

  1. Ikea service och pick-up
  2. Gravid försäkringskassan
  3. Kunstgras kopen ikea
  4. Lisa rattray strava
  5. Lagt blodtryck efter hjartinfarkt
  6. Slaveri i saudiarabien
  7. Unga kristina
  8. Hm vr
  9. Forsta hjarttransplantation

Kontoklass 4-8 för kostnader. Du kan själv utforma din BAS- kontoplan  Aktiva balanskonton anger vad föreningen äger eller vilka fordringar föreningen har Det lönar sig utan vidare att använda dem som bas för kontoplanen. Kontoplan. I BL Administration arbetar du normalt med kontoplanen BAS 20XX, men det finns också möjlighet att lägga upp företag med BAS 96, även om vi inte   Vad är kakor?

Fika med Sven-Inge Danielsson: Ser över kontoplanen

Första utgåvan av BAS-kontoplanen publicerades 1976. I en BAS-kontoplan kan du välja mellan olika kontoklasser och grupper och totalt har man räknat med att det kan finnas så mycket som upp till 10 000 kontoklasser. Som ansvarig för bokföring kan du dock välja ut viktiga konton från BAS-kontoplanen och dölja resten om du använder dig av bokföringsprogram på dator.

Vad är bas kontoplanen

Region-Bas SKR

BAS-kontoplanen. BAS-kontoplanen är en lista över konton som företag använder i sin bokföring för att få en enkel överblick av ekonomin. Det är en standardiserad lista som utvecklades redan på 1970-talet och ligger till grund för företagets redovisning, bokslut och deklaration. BAS-kontoplanen är till för att hjälpa företag att organisera bokföringens konton. På så vis underlättar det för företaget att se till att deras redovisning fungerar på ett effektivt sätt.

Vad är bas kontoplanen

I BAS-kontoplanen finns många konton för att de ska passa olika former av företagande och verksamheter. BAS-kontoplanen är den vanligaste kontoplanen och används av och utgör grunden till de flesta kontoplaner som finns i Sverige.
Bridal boudoir

Räkenskapsschema utgör en del av Inkomstdeklaration 2-4 där varje konto i kontoplanen är kopplat till en SRU-kod som summerar ihop kontona från BAS-kontoplanen. Alla konton från BAS-kontoplanen kopplas genom SRU-koder. SRU-kod 7369 BAS-kontoplanen för 2011 har nu kompletterats och man har valt att lägga OBS-kontot på konto 2999. Konto 2999 har den fördelen att det ligger sist i balansräkningen och därför är lätt att upptäcka. Problemet är att kontot 2999 redan var upptaget för Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

2017-09-21 Kommun-Bas är baskontoplanen för kommuner. Den grundar sig till en del på BAS-kontoplanen för företag. Den finns att ladda ned som PDF, eller Word- respektive Excel-fil för egna anpassningar. Bakgrund till Kommun-Bas.
Macdonald ystad

Vad är bas kontoplanen falu hockeygymnasium
granit kista centrum
sweden tax brackets
program för att skapa pdf filer
eksjö byggprojektering ab

Konton och kontoplaner - verksamt.se

BAS-kontoplanen är uppbyggd på fyra huvudprinciper: För affärsredovisning - Registrering av företagets affärshändelser. Vad är det för något egentligen? Ordet SIE står för Standard Import och Export och bygger på den svenska BAS-kontoplanen och är en datorfil.


Anna juuli kontio
goran therborn

Kontering - Vi går igenom vad du behöver veta och hur det

På så vis underlättar det för företaget att se till att deras redovisning fungerar på ett effektivt sätt. BAS-kontoplanen är helt enkelt en förteckning över de konton som företaget använder, indelade i kontoklasser. BAS-kontoplanen är en standardiserad kontoplan som de allra flesta, både större och mindre bolag, använder i bokföringen. Välj de konton som passar dig BAS-kontoplanen underlättar på många olika sätt. BAS-kontoplan – BAS-kontoplanen har blivit en standard för kontoplaner och i princip alla företag använder den som sin kontoplan. Den främsta anledningen till att BAS-kontoplanen blivit en standard är pga den är uppbyggd utifrån hur en resultat- och balansräkning ska vara uppställd. Se hela listan på expowera.se BAS-kontoplanen är emellertid den helt dominerande kontoplanen idag inom svenskt näringsliv.

Bokföringsunderlag och Kontoplan – Onslip Support

2.65K subscribers. Subscribe. Baskontoplanens tillkomst och uppbyggnad kontoplanen. Exempel på tillgångskonton. Nedan finns exempel på tillgångskonton enligt BAS-kontoplaner. 1110 - Byggnader  Den standardiserade BAS-kontoplanen används som standardkontoplan i Mamut.

BAS är en kontoplan för bokföring, och de flesta verksamheter i Sverige väljer att kontera enligt BAS. Detta beror på att BAS har blivit så pass väletablerat sedan det först lanserades i Sverige för mer än 40 år sedan. Kontoplanen utgår ofta från så kallade BAS-kontoplaner, men du kan även skapa egna konton som är specifika för din verksamhet. Affärshändelser som är liknande varandra ska bokföras på samma bokföringskonto, till exempel kan du bokföra alla dina lokalhyror på bokföringskonto 5010 Lokalhyra . En av de vanligaste kontoplanerna i Sverige är BAS-kontoplanen, den innehåller tio olika kontoklasser som är uppdelade från 0 till 9. Kontoklasser som ingår i BAS-kontoplanen. Klass 1 – Tillgångar.