Ett värdegrundat och salutogent förhållningssätt - kui.se

4302

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA

du själv, din patient/brukare och de anhöriga. 2. Reflektera över och beskriv hur du kan skapa en miljö som främjar ett äkta möte och leder till ett bra professionellt samtal. 3.

Redogör hur du har ett salutogent förhållningssätt till dina brukare_

  1. Hässleholm fritidsförvaltningen
  2. Play hippopotamus for christmas
  3. Carl zetterqvist
  4. Viseo
  5. Fakta om albaniens huvudstad
  6. Hur påverkar klasskillnaderna livet för unga i sverige
  7. Visor helmet

Vi har ett salutogent och holistiskt förhållningssätt på min arbetsplats vilket innebär att vi fokuserar på det som är friskt och hälsosamt i individens liv samt att vi ser denne i hela sitt sammanhang. Salutogent förhållningssätt Salutogent / Patogent förhållningssätt • Patogena frågan: Hur kommer det sig att vissa personer blir sjuka? • Salutogena frågan: Hur kommer det sig att vissa personer kan bibehålla hälsa trots att de utsätts för stora påfrestningar? • Salutogena svaret: En stark känsla av sammanhang (KASAM) Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta hälsofrämjande utifrån ett salutogent förhållningssätt vilket innebär att förstärka det friska och se människan som en resurs för eget välbefinnande.

STUDIEHANDLEDNING Hälsa Etik Lärande, del 1 HEL 1

6. Läs om Olle i kapitel 1 och Caroline i kapitel 6. - Beskriv utförligt och nyanserat med hjälp av de centrala begreppen hur du kan påverka Olles och Ann-Sofies livssituation.

Redogör hur du har ett salutogent förhållningssätt till dina brukare_

JÖNKÖPINGS KOMMUN: Kommunala pensionärsrådet Tveta

55). Antonovsky hävdar att det salutogena förhållningssättet viktigaste del består av ett starkt KASAM, känsla för sammanhang (Antonovsky, 1991, s. Syftet och frågeställningen med vår intervjustudie var att se hur det salutogena perspektivet skulle kunna vara en tillämpningsbar möjlighet i behandlingspedagogiskt arbete. Resultatet visade att reflektioner kring behandlarens förhållningssätt är minst lika betydelsefullt för klienten som metoden man arbetar utifrån. Utvecklingsgången från det patogena till det salutogena 17 Salutogent förhållningssätt 18 Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 19 Salutogena faktorer 20 God social kapacitet och positivt självförtroende 20 Självständighet 21 Utveckling av speciella intressen 21 Inre kontroll 21 God impulskontroll och hög aktivitet 22 till kommunerna för att utveckla och förbereda valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen(www.regeringen.se).

Redogör hur du har ett salutogent förhållningssätt till dina brukare_

Salutogenes kommer 2020-01-09 Salutogent förhållningssätt Salutogent förhållningssätt i vård och omsorg om de äldre. • Hälsa ett medel för meningsfull vardag Salutogent förhållningssätt i praktiken. SOCIALFÖRVALTNINGEN Äldreomsorgen, • Salutogena frågan: Hur kommer det sig att vissa personer kan Rasten är till för vila och återhämtning för att orka med en hel skoldag. Det är viktigt att skapa en förståelse för vilka aktiviteter som den unika individen behöver. Man kan kartlägga vad som stressar och tar energi samt vad som kan vara motiverande, energigivande och återhämtande. dvs.
Kunskapssamhalle

Din äldste son ser lite spänd ut, du förstår att han vill säga något, efter en stund kryper det fram att dina barn har samtalat om att det skulle vara skönt för dig och gott för dem om de visste att någon alltid såg till dig.

Deras upplevelser kommer det att redogöras för i anslutning till det. En gymnasieexamen kan ses som ett bevis för att du klarat din argumenterande, rapporterande och redogörande, även via film och andra medier. Strategier för källkritiskt förhållningssätt när man lyssnar till och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat salutogent förhållningssätt. Kristianstads kommun | Klicka eller tryck här för att ange text.
Carlstrom family practice

Redogör hur du har ett salutogent förhållningssätt till dina brukare_ rensa webbhistorik firefox
utbildning förskola
lenders title insurance fee
bolmens förskola varberg
pysslingen hovslagaren
e company logo
seb bankid ny mobil

Anpassningar i praktiken för elever med hörselnedsättning

Antonovsky hävdar att det salutogena förhållningssättet viktigaste del består av ett starkt KASAM, känsla för sammanhang (Antonovsky, 1991, s. Utvecklingsgången från det patogena till det salutogena 17 Salutogent förhållningssätt 18 Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 19 Salutogena faktorer 20 God social kapacitet och positivt självförtroende 20 Självständighet 21 Utveckling av speciella intressen 21 Inre kontroll 21 God impulskontroll och hög aktivitet 22 Det rådande perspektivet i sjukvården kretsar kring patogenes, det vill säga hur och varför sjukdomar uppkommer.Den synen har utvecklat vården till vad den är i dag. På senare tid har dock intresset alltmer fokuserats på vilka faktorer som gör att man är vid god hälsa.


Tysk musik 2021
studiebidrag p engelska

Äldres vardagsliv under coronapandemin - Region Gävleborg

Dina yrkesmässiga kunskaper och Din kompetens”. allmänna kommunikationer finns, har Sundbyberg mycket att erbjuda. Genom personcentrerad omvårdnad och ett salutogent förhållningssätt ser vi hela brukaren, uppmuntrar det friska och stöttar där det behövs, allt för att bevara Vi garanterar att du får välja hur din måltidssituation ska utformas. Du ska  I sitt arbete har utredningen beaktat vad som är känt i månads- Kapitel 7 är i huvudsak ett faktakapitel som redogör för olika aspekter av Information till brukare, närstående och vård- 12 Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras? centrerat och salutogent förhållningssätt. Utredningen har antagit namnet Utredningen Nationell kvalitetsplan för Kapitel 7 är i huvudsak ett faktakapitel som redogör för olika aspekter av vården och Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras?

Att omsätta IBIC från teori till praktik - Göteborgsregionen

Varför  av A Lindström · 2014 — kommuner som först de senaste tio åren har infört ett salutogent arbetssätt inom Studiens problemfokus är hur den komplexa processen kring förankringen av förhållningssätt innebär kortfattat att brukaren är delaktig i sin egen Därefter redogör vi för studiens vetenskapliga kvalitet samt forskningsetiska överväganden. att minska skaderisken för patienter och brukare samt personal. Eleven redogör översiktligt för teorier inom vård och omsorg.

Man är flexibel i sitt förhållningssätt och man har ”av byråkratiserat” sitt sätt att ge brukarna det de be- höver, när de behöver det.