Ändringar i diskrimineringslagen 1 januari 2017

4992

Ändringar i diskrimineringslagen 1 januari 2017

Skyddet gäller också inom en rad andra viktiga samhällsområden, till exempel hälso- och sjukvård, socialtjänst och socialförsäkringssystemet. Diskrimineringslagen är en sammanhållen och gemensam lag som gäller för arbetslivet, utbildningsväsendet och flera andra samhällsområden. Lagen innehåller flera nyheter och … Diskrimineringslagen. Utkom från trycket den 25 juni 2008. utfärdad den 5 juni 2008.

Diskrimineringslagen

  1. Hogia skatt pris
  2. Europcar kista öppettider
  3. Landskampen sesong 1
  4. Not vat

Diskrimineringslagens definition och centrala begrepp som är kopplade till lagen . Samhällsområden som omfattas av Diskrimineringslagen 1. Diskrimineringslagstiftningen
En genomgång för er på Jobbtorget och Arbetsförmedlingen
Advokat Martina Slorach
1
Slorach Advokatbyrå
Diskrimineringslagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Diskrimineringslagen förbjuder kränkningar och missgynnande på arbetsplatsen. Diskrimineringslagen är den lag som förbjuder diskriminering på många platser i samhället, däribland arbetsplatsen. Den definition av diskriminering som används är att någon kränks eller missgynnas. OM DISKRIMINERINGSGRUNDER Enligt diskrimineringslagen måste alla diskrimineringsgrunderna samt sexuella trakasserier finnas med i kartläggningarna som ligger till grund för de förebyggande åtgärderna i Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkningar.

Diskrimineringslagen - BYA Arbetsmiljöhandbok

Skyddet gäller också inom en rad andra viktiga samhällsområden, till exempel hälso- och sjukvård, socialtjänst och socialförsäkringssystemet. Diskrimineringslagen är en sammanhållen och gemensam lag som gäller för arbetslivet, utbildningsväsendet och flera andra samhällsområden. Lagen innehåller flera nyheter och … Diskrimineringslagen. Utkom från trycket den 25 juni 2008.

Diskrimineringslagen

Vad säger lagen? – Malmö mot Diskriminering

Publicerad 8 februari 2018. Offer för diskriminering ska få den hjälp de har rätt till och lagens  Information om förändringar i Diskrimineringslagen. Från och med den 1 januari 2017 har 3 kap Diskrimineringslagen ändrats.

Diskrimineringslagen

När diskrimineringslagen* ändrades 2009 innebar det att det företag som hyr eller rekryterar personal omfattas av diskrimineringslagen i samma utsträckning som rekryterings- och bemanningsföretaget. Se hela listan på boverket.se Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering inom en rad samhällsområden. Dessa områden framgår av lagens andra kapitel. Diskrimineringslagen trädde i kraft den 1 januari 2009. Lagen har i syfte att säkerställa att de mänskliga rättigheterna respekteras i arbetslivet och inom övriga samhällsområden. diskrimineringslagen.
Psykosocial skyddsrond prevent

Förbudet mot diskriminering innebär till exempel att arbetsgivare inte får  Diskrimineringslag. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap.

Dessa områden framgår av lagens andra kapitel. Diskrimineringslagen trädde i kraft den 1 januari 2009. Lagen har i syfte att säkerställa att de mänskliga rättigheterna respekteras i arbetslivet och inom övriga samhällsområden. diskrimineringslagen.
Ideal svenska

Diskrimineringslagen kvadratmeterpris stockholm kungsholmen
bbc in persian
svart huggorm bett
ansökan vägledningscentrum
miun bibliotek östersund öppettider
bring företag kontakt

Diskrimineringslagen. En lärobok – Norstedts Juridik

utfärdad den 5 juni 2008. Inledande bestämmelser Lagens ändamål. 1 I diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser som har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter inom utbildningsområdet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.


Cirkeln recension bok
haschak sisters ages

Diskrimineringslagen i korthet - Högskolan i Borås

Motverka diskriminering, främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,  Diskrimineringslagen är en arbetsrättslig lag, som handlar om diskriminering i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetssökande/arbetstagare. Lagen ger skydd  Det bästa sättet att arbeta mot diskriminering är att jobba normfokuserat. Lär er mer om begreppen och perspektiven. Sedan 2017 är diskrimineringslagen  Många bestämmelser i diskrimineringslagen bygger på EU-rätten. Arbets- domstolen är i vissa fall skyldig att under en rättegång begära förhands- besked från EU  Köp boken Diskrimineringslagen : en lärobok av Håkan Gabinus Göransson, Naiti Del Sante (ISBN 9789139115861) hos Adlibris.

Diskrimineringslagen : en lärobok – Håkan Gabinus

Inledande bestämmelser Lagens ändamål. 1 I diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser som har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter inom utbildningsområdet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Vem skyddas av diskrimineringslagen och vilka undantag finns det?

Därför är det viktigt att ta reda på var din  Sedan den 1 januari gäller nya regler i diskrimineringslagen. Det förebyggande arbetet breddas och ska ske i fyra steg, det blir också krav på årliga  Diskrimineringslagen ska motverka diskriminering och främja god arbetsmiljö för alla. Det innebär lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande  Diskrimineringslagen. Motverka diskriminering, främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,  Diskrimineringslagen är en arbetsrättslig lag, som handlar om diskriminering i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetssökande/arbetstagare. Lagen ger skydd  Det bästa sättet att arbeta mot diskriminering är att jobba normfokuserat. Lär er mer om begreppen och perspektiven.