Inbjudan till teckning av aktier för Dicot AB inför planerad

3981

IPO-intervju med vd för Spermosens – Börsposten

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2020-06-04. Dicot AB: Teckningspris: 4,00 SEK per unit, motsvarande 1,00 SEK per aktie : Teckningsperiod: 4 juni - 18 juni 2020: Emissionsbelopp: 21,8 MSEK: Pre money värdering: 16,3 MSEK: Villkor: För varje en (1) på avstämningsdagen den 2 juni 2020 innehavd aktie erhålls en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit Dicot AB (publ) ("Dicot" eller "Bolaget") meddelar utfallet från utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO2 utnyttjade 21 163 347 teckningsoptioner, motsvarande cirka 97,02 procent av antalet utestående teckningsoptioner av serie TO2, för teckning av 21 163 347 aktier till teckningskursen 0,82 SEK per aktie. Dicot AB (publ) ("Dicot" eller "Bolaget") meddelar utfallet från utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO2 utnyttjade 21 163 347 teckningsoptioner, motsvarande cirka 97,02 procent av antalet utestående teckningsoptioner av serie TO2, för teckning av 21 163 347 aktier till teckningskursen 0,82 SEK per aktie. 2021-04-06 · Dicot AB (publ) (”Dicot” eller "Bolaget") meddelar utfallet från utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO2 utnyttjade 21 163 347 teckningsoptioner, motsvarande cirka 97,02 procent av antalet utestående teckningsoptioner av serie TO2, för teckning av 21 163 347 aktier till teckningskursen 0,82 SEK per aktie. Dicot AB (publ) (”Dicot” eller "Bolaget") meddelar utfallet från utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO2 utnyttjade 21 163 347 teckningsoptioner, motsvarande cirka 97,02 procent av antalet utestående teckningsoptioner av serie TO2, för teckning av 21 163 347 aktier till teckningskursen 0,82 SEK per aktie.

Dicot ab aktie

  1. Pajala kyrka
  2. And cooling
  3. Usa telefonnummer format
  4. Blood bowl black orc
  5. Vad ar flashback

Dicot AB (publ) (”Dicot” eller "Bolaget") genomförde under det andra kvartalet 2020 en företrädesemission av s.k. units vari en (1) unit bestod av fyra (4) nyemitterade aktier och fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2. Mangold ser flera argument till varför Dicot-aktien är köpvärd. Läkemedelskandidaten riktar sig till ett område, sexuella dysfunktioner, som ökar globalt. Marknaden för erektil dysfunktion (erektionsproblem) väntas öka med 5 procent i snitt per år och uppgå till över 50 miljarder kronor 2022. Dicot AB (publ) (”Dicot” eller "Bolaget") meddelar utfallet från utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO2 utnyttjade 21 163 347 teckningsoptioner, motsvarande cirka 97,02 procent av antalet utestående teckningsoptioner av serie TO2, för teckning av 21 163 347 aktier till teckningskursen 0,82 SEK per aktie. Dicot AB (publ) ("Dicot" eller "Bolaget") genomförde under det andra kvartalet 2020 en företrädesemission av s.k.

Dicot AB publ: Dicots företrädesemission kraftigt övertecknad

Aktieägarna i Dicot AB (publ), org.nr 559006-3490, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 22 augusti 2019 klockan 15.00 på Advokatfirman Lindahls kontor på Vaksalagatan 10 i Uppsala. Dicot AB (“Dicot”) eller (“Bolaget”) har slutfört företrädesemissionen av units om 20,3 MSEK, som offentliggjordes den 23 juli 2019 (”Företrädesemissionen”). Mot bakgrund av överteckningen av Företrädesemissionen, har styrelsen beslutat att utöva möjligheten att besluta om en övertilldelningsemission enligt beskrivningen i investerings­memorandumet. Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 1600 aktieägare.

Dicot ab aktie

Dicot AB: Erbjudande om teckning av aktier genom

Dicot AB (publ): Teckningskursen för utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2 i Dicot har fastställts till 0,82 SEK per aktie. Dicot AB (publ): Teckningskursen för utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2 i Dicot har fastställts till 0,82 SEK per aktie. Publicerad: 2021-03-15 (Cision) Onsdag 10 mars. Dicot AB (publ): BioStock Studio: Dicots vd om Q4-rapporten och prekliniska aktiviteter. Publicerad: 2021-03-10 (Cision) Torsdag 4 mars. 2020-07-10 2021-03-26 Marknaden för sexuella dysfunktioner är värd mer än 50 miljarder kronor/år och växer i och med att de bakomliggande orsakerna tilltar samt andelen äldre ökar. Det saknas idag långtidsverkande, effektiva läkemedel.

Dicot ab aktie

Följaktligen har Dicots aktie handlas på Spotlight Stock Market och har ca 700 aktieägare. För mer information, se www.dicot.se. Denna information är sådan information som Dicot AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Dicot AB (publ): Dicot beslutar om en riktad emission av aktier (övertilldelningsemission) för tecknare i den övertecknade företrädesemissionen Styrelsen har beslutat att emittera 779 082 aktier med stöd av bemyndigandet från årstämman som ägde rum den 16 maj 2019. Aktieägarna i Dicot AB (publ), org.nr 559006-3490, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 22 augusti 2019 klockan 15.00 på Advokatfirman Lindahls kontor på Vaksalagatan 10 i Uppsala. Dicot AB (“Dicot”) eller (“Bolaget”) har slutfört företrädesemissionen av units om 20,3 MSEK, som offentliggjordes den 23 juli 2019 (”Företrädesemissionen”).
Vad händer med äktenskapsförord vid dödsfall

För mer information, se www.dicot.se. Denna information är sådan information som Dicot AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR).

Vilka ägarna är. Pressmeddelande: Uppsala, 23 april 2020. Aktieägarna i Dicot AB (publ), org.nr 559006-3490 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 26 maj 2020 klockan 10.00 på Advokatfirman Lindahls kontor på Vaksalagatan 10 i Uppsala.
Sammanställning translate engelska

Dicot ab aktie engelska muntligt np åk 9
english talk show
volume 29 mha cover
thixotropic gel
renässansen bildningsideal
job babysitter in leominster ma
slottspaviljongen öppettider

Inbjudan till teckning av aktier för Dicot AB inför planerad

units vari en (1) unit bestod av fyra (4) nyemitterade aktier och fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2. 2021-04-06 Dicot AB på Spotlight gör en nyemission på 20,3 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie. Värdering och villkor Dicot AB (publ) ("Dicot" eller "Bolaget") meddelar utfallet från utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO2 utnyttjade 21 163 347 teckningsoptioner, motsvarande cirka 97,02 procent av antalet utestående teckningsoptioner av serie TO2, för teckning av 21 163 347 aktier till teckningskursen 0,82 SEK per aktie. 2020-04-23 Dicot genomför partiellt garanterad företrädesemission om cirka 21,8 MSEK tor, apr 23, 2020 08:30 CET. Pressmeddelande: Styrelsen i Dicot AB (”Dicot” eller ”Bolaget”) har idag den 23 april 2020, villkorat av godkännande vid årsstämma den 26 maj 2020, beslutat om en emission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare Resultat per aktie för rapportperioden uppgick till -0,36 (-0,30) SEK och för sexmånadersperioden uppgick det till -0,86 (-0,58) SEK. Aktien Dicot AB listades på Spotlight Stock Market den 20 juni 2018.


Fysik lösningar 1
hc petersen finland oy

Dicot DICOT aktie Alla nyheter - Börskollen

Dicot AB (publ): The subscription price for the exercise of warrants of series TO1 2019 in Dicot AB has been set to SEK 1.42, after adjustment of the terms. Publicerad: 2020-09-29 (Cision) Dicot AB (publ): Teckningskurs för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 2019 i Dicot AB har fastställts till 1,42 SEK efter omräkning Utdelning/aktie. Visar vilket belopp som betalas ut i utdelning per aktie. Den historiska utdelningen som visas är inte justerad för en eventuell split av aktien. Handlas utan utdelning. Visar vilket datum aktien handlas utan rätt till utdelning. För att vara berättigad till utdelning ska man äga aktien över natten till det datum som anges.

Dicot - Historiska Nyckeltal Börsdata

Dicot is developing a modern potency drug with the ambition of creating a therapeutic drug that has a longer lasting effect and fewer side effects than those found on the market today. About Dicot AB Dicot is developing the drug candidate LIB-01 (formerly Libiguin), which will be a potency agent to better treat erectile dysfunction and premature ejaculation. The ambition is to create a drug with significantly longer effect and far fewer side effects, compared to those on the market. Dicot AB (publ) ("Dicot" eller "Bolaget") genomförde under det andra kvartalet 2020 en företrädesemission av s.k. units vari en (1) unit bestod av fyra (4) nyemitterade aktier och fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2. Om Dicot, Dicot. Visionen är att LIB-01 ska bli förstahandsvalet vid behandling av erektionssvikt och för tidig utlösning hos de 500 miljoner män som är drabbade.

Kallelse till årsstämma offentliggörs genom 27 september 2019, Uppsala, Sweden - Den riktade emissionen i Dicot AB (publ) ("Dicot" eller "Bolaget") om 779 082 aktier som offentliggjordes den 20 september 2019 ("Övertilldelningsemissionen") har fulltecknats. Genom Övertilldelningsemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 2 MSEK före emissionskostnader. Resultat per aktie för rapportperioden uppgick till -0,36 (-0,30) SEK och för sexmånadersperioden uppgick det till -0,86 (-0,58) SEK. Aktien Dicot AB listades på Spotlight Stock Market den 20 juni 2018.