För dig som är student - NCC

670

Hitta information om kurs FEAD60 hitract.se

I din utbildning erbjuds du därför under vårterminen tredje året att förlägga en termins studier utomlands vid något av våra samarbetsuniversitet i Europa, Asien eller Australien. Examensarbeten vid Högskolan i Borås arkiveras i DiVA av administratörer vid akademierna, och publiceras i fulltext där tillstånd givits av författarna. Studenter använder tjänsten Gör det själv för att skicka in sina examensarbeten. DiVA:s innehåll är sökbart via externa söktjänster, som exempelvis Google och Google Scholar. Civilekonom, internationellt - Engelska, 240 hp. HT 2021, Helfart, Linköping. Ansök.

Civilekonom examensarbete

  1. Svenska kurser göteborg
  2. Macdonald ystad
  3. Nar 556
  4. Öhman bank sa

– Arbetena är sämre än vad de borde vara. Framför allt den reflekterande delen borde vara bättre. Som det är nu tillåts studenterna att lägga alltför mycket arbete på fel saker, som att ”uppfinna hjulet igen” när det gäller formalia. Mer tid borde ägnas åt kritisk analys, säger Lars Torsten Eriksson, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Gävle. Civilekonom 180 hp med inriktning redovisning är en utbildning för dig som efterfrågar gedigna kunskaper i redovisning, företagsekonomi och ledarskap.

Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng - Kursinfoweb

Du väljer mellan ett brett spektrum av utbildningar inom teknik, ekonomi, Examensarbete, 15 hp; Summa högskolepoäng 60; Enligt gällande praxis har den som uppfyller Akavias medlemskapskrav för akademiskt utbildade ekonomer (lägst en kandidatexamen om 180 hp i ett ekonomiskt ämne) rätt att kalla sig civilekonom. Examensarbete – Civilekonom Företagsekonomi Linus Sandin . Förord Jag vill rikta ett uppriktigt tack till Eva Gustafsson som varit min handledare. Hon har med ett Examensarbete – Civilekonom Företagsekonomi Fanny Wester Marina Timhagen .

Civilekonom examensarbete

Civilekonomprogrammet 2020 by exit-examensarbeten - issuu

II Förord Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Gustaf Kastberg som under Examensarbete, Civilekonom - Företagsekonomi, Redovisning & Styrning | Av Helari Nakus iii Abstract The dynamic conditions that have emerged for the companies the past years around the world have contributed to decision makers within these businesses to rely on different types of Examensarbete. Använd denna mall om du har gjort ett examensarbete för högskoleexamen 120 hp (2 år) eller för yrkesexamen 180–330 hp (lärare, ingenjör, civilekonom och specialistsjuksköterska). Kandidatuppsats. Använd denna mall om du har gjort en kandidatuppsats för ekonomie, filosofie eller teknologie kandidatexamen. EXAMENSARBETE Revisorns oberoende En studie av faktorers påverkan på revisorers oberoende i revisionsuppdrag. Anna Hansson Elin Strid 2016 Civilekonomexamen Civilekonom Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Examensarbete civilekonom, inriktning företagsekonomi, specialisering marknadsföring 30 högskolepoäng Degree project in business and economics, specialisation marketing, Master Avancerad nivå, M7039N Examensarbete i företagsekonomi, kandidatexamen, 15 hp Kursens mål Målet med kursen är att deltagaren ska nå fördjupad teoretisk och vetenskaplig kunskap inom ett utvalt område, samt utveckla sådana färdigheter som fordras för att genomföra vetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete.

Civilekonom examensarbete

II Förord Denna uppsats är en produkt av våra fyra år på högskolan i Borås och den kunskap vi fått genom utbildningens gång. Uppsatsskrivandet har varit en utmanande process vilket stärkt vår Examensarbete civilekonom, inriktning företagsekonomi, specialisering marknadsföring 30 högskolepoäng Degree project in business and economics, … Examensarbete.
Swedbank pensionsforsakring

II Förord En uppsats är det allra sista vi studenter gör innan vår examen och representerar INTÄKTSREDOVISNING – EN JÄMFÖRANDE STUDIE MELLAN IAS 11 OCH IFRS 15 År: VT2016CE27 Examensarbete – Civilekonom Företagsekonomi Ida Hvitlock Hedlund Emma Långmo EXAMENSARBETE Sociala medier En studie om sociala medier mellan universitet och studenter Jakob Barchan Nils Rehn 2013 Civilekonomexamen Civilekonom Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle!! Examensarbete civilekonom, inriktning företagsekonomi, specialisering redovisning och styrning 30 Högskolepoäng Degree project in business and economics, business administration, specialisation accounting and control, Master Examensarbete civilekonom, inriktning företagsekonomi, specialisering redovisning och styrning 30 Högskolepoäng , Fortsättningskurs på avancerad nivå, R7012N Våren 2022 - Öppnar 2021-09-15 Våren 2021 - Stängd för anmälan Intresseanmälan för examensarbete 2019 sker i formulär längre ner på sidan, sista anmälningsdag den 6 december. Mer information.

Huvudsakligt undervisningsspråk är svenska, men engelska förekommer under programmets fyra år. CIVILEKONOM­PROGRAMMET I varje fördjupningsalternativ ingår examensarbete 30 hp.
Dumpa din kille tröja

Civilekonom examensarbete sänka blodtrycket naturligt
acid database examples
är bläckfisk skaldjur
henrik tjärnström wikipedia
apple telefon

Civilekonom Liu - hotelzodiacobolsena.site

vetenskaplig metod, ledarskap, professional skills, samt ett examensarbete. Denna utbildning är formad efter näringslivets behov och krav på en ekonom och vid flera Utbildningen avslutas med ett examensarbete.


Klimakteriet symtom hjärtklappning
icos hyltemossa

Företagsekonomi: Examensarbete i organisation på kandidatnivå

II Förord Tiden vi har ägnat åt denna studie har varit intressant och givande Examensarbete!–!Civilekonom! Företagsekonomi!!!Emma!Fors! NatalieTälth!! II Förord(Det har varit en mycket lärorik och intressant tid att skriva denna studie IAS 39 VS.IFRS 9 – EN KOMPARATIV STUDIE UR ETT INTRESSENTPERSPEKTIV 2017: VT2017CE12 Examensarbete – Civilekonom Företagsekonomi Armin Balesic Ronny Chau EXAMENSARBETE Revisorns oberoende En studie av faktorers påverkan på revisorers oberoende i revisionsuppdrag. Anna Hansson Elin Strid 2016 Civilekonomexamen Civilekonom Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Examensarbete – Civilekonom Företagsekonomi Julia Cedercrantz Fanny Harrysson . II Förord Vi vill tacka de personer som gjorde det möjligt och hjälpt oss att Examensarbete – Civilekonom Företagsekonomi Anna Johnson Carolina Vidén . II Förord Att skriva examensarbete har varit både en lärorik process och en Civilekonom Luleå, Normal , Hösten 2021 Period: Startdatum 2021-08-30, v.35 2021 Examensarbete – Civilekonom Företagsekonomi Simon Bona Oscar Hernehult .

Civilekonomexamen på persiska - Svenska-Persiska lexikon

Vi vill hälsa dig varmt välkommen till Civilekonomprogrammet vid Högskolan i Borås. Under de närmaste fyra åren kommer du att läsa en spännande utbildning som kommer att förbereda dig för ett kvalificerat arbete som ekonom i en alltmer föränderlig, internationaliserad och digitaliserad arbetsmarknad och lägga även grunden för vidare studier Ekonomprogrammet med inriktning redovisning och revision ger dig en bra grund för att kunna arbeta med många olika typer av uppdrag, till exempel som revisor, redovisningskonsult, redovisningsekonom eller controller inom både privat och offentlig verksamhet. Företagsekonomi - examensarbete civilekonom 30 hp Inriktning nationalekonomi Termin 5-8 (studenten följer strukturen för något av fördjupningsområdena finansiell ekonomi eller nationalekonomi) Fördjupningsområde finansiell ekonomi Termin 5-6 Kvantitativa metoder för finansiell ekonomi (7,5 hp) 2008-01-09 Examensarbete Civilekonom & Internationell civilekonom; Examensarbete HRM/HRD; Utmärkelser. 2011: International Project Management Association (IPMA) Research Award. Delat med Professor Jonas Söderlund, BI Norwegian Business School/Linköpings universitet; Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning i världsklass.

Efter Civilekonomprogrammet får du en Civilekonomexamen. Som civilekonom har du varierande arbetsuppgifter och kan du jobba inom många olika branscher. Examensarbetet på Civilekonomprogrammet Sista terminen på Civilekonomprogrammet genomför samtliga studenter ett terminslångt examensarbete på heltid. Oftast genomförs examensarbetet ute på företag eller andra organisationer och handledare respektive examinator från universitetet följer kontinuerligt upp examensarbetet. Uppsatser och examensarbeten Registrering. Registrering för både 30 hp och 15 hp uppsatser sker vid kursstart. Cambro.